DỰ ÁN NỔI BẬT 

KDC Đồng Mặn

Vị trí: Phú Yên.

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.

KDC Cầu Quằn Cà Ná

Vị trí: Cà Ná – Ninh Thuận

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.

Khu đô thị Khánh Vĩnh

Vị trí: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.

KDC Hòa Lợi

Vị trí: Phú Yên.

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.

Đất nền Đinh Tiên Hoàng 

Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Cam Lâm

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.

Đất nền Đầm Thủy Triều

Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Cam Lâm

Loại hình: Đất nền liền kề, biệt thự.